Gestió de qualitat i medi ambient

El Càmping ha establert una política de qualitat i medi ambient en la qual s’estableix que totes les activitats realitzades al càmping es fan d’una manera respectuosa amb el medi ambient.

Energies

 

Per tal de reduir la quantitat d’energia utilitzada, el càmping disposa de:

 • Plaques solars per a la generació d’aigua calenta sanitària.
 • Bombetes de baix consum.
 • Regulació horària dels llums.
Aigua

 

Es promou l’estalvi del consum d’aigua mitjançant:

 • Aixetes de baix consum als sanitaris.
 • Airejadors a les aixetes dels bungalows.
 • Rec gota a gota.
Reciclatge

 

El càmping disposa de 2 punts verds per tal que els campistes puguin separar els residus i gestionar-los correctament:

 • Contenidor verd: ampolles i pots de vidre.
 • Contenidor blau: paper i cartró.
 • Contenidor groc: plàstics, bricks i llaunes.
 • Contenidor de rebuig: matèria orgànica i rebuig.
 • Altres contenidors: piles (a recepció), taps de plàstic (caixa),…
Biodiversitat

 

Per tal de respectar l’entorn natural de la zona i millorar la biodiversitat:

 • Mantenim els arbres (pins) i la vegetació existent de la zona.
 • En la jardineria utilitzem espècies autòctones evitant la introducció d’espècies al·lòctones.
 • Creació d’una zona verda amb plantes típiques de la zona: oliveres i vinya.
Paisatge

 

En la construcció dels edificis i equipaments del càmping tenim en compte:

 • Ús de materials de construcció del país, com la pedra del país que s’ha utilitzat tant en els edificis com en les terrasses que salven les lleugeres pendents del terreny, com s’ha vingut fent des de l’època anscestral en que els terrenys del camping es dedicaven al cultiu de la vinya, cereals i oliveres.
 • Integració paisatgística dels equipaments amb balles de fusta, murs de pedra, colors naturals i recobriment vegetal.
Consciència social

 

També realitzem xerrades de formació als treballadors del càmping sobre el sistema de gestió de qualitat i medi ambient, riscos laborals i emergències. I es motiva als treballadors a participar i que realitzin propostes per tal de millorar la gestió del càmping.

Al càmping, celebrem la Setmana del Medi Ambient a on participen tant els treballadors com els campistes. El bar guarda ampolles de plàstic i vidre, neteja guarden els cartrons de paper dels sanitaris, i al Mini Club realitzem tallers amb aquets materials reciclats.

Top