Kwaliteitssysteem en het milieu

De camping volgt een kwaliteits- en een milieunorm, waardoor alle aktiviteiten die plaatsvinden op de camping op een respectvolle manier, tegenover het milieu, gebeuren

Energie

 

Om het energie gebruik terug te brengen, maakt de camping gebruik van:

 • Zonnepanelen.
 • Spaarlampen.
 • Tijdklokken.
Water

 

Het terugdringen van het waterverbruik gebeurt door:

 • Kranen die weinig water verbruiken.
 • Bruismondstukken op de kranen in de bungalows.
 • Druppel irrigatie.
Recycleren

 

De camping beschikt over twee milieustraten, waar de kampeerders hun afval gescheiden kunnen deponeren:

 • Groene container: flessen en glazen potten.
 • Blauwe container: papier en karton.
 • Gele container: plastic, bricks en blikjes.
 • Vuilcontainer, organisch afval en restafval.
 • Andere containers: batterijen (op de receptie), plastic doppen (doos), ...
Biodiversiteit

 

Om de natuurlijke omgeving te beschermen en om de biodiversiteit te beschermen

 • Onderhouden we de bomen (pijnbomen) en de bestaande vegetatie in de zone.
 • Bij het onderhoud van de tuin gebruiken we inheemse soorten, we vermijden zoveel mogelijk uitheemse soorten.
 • Aanleg van een groenzone met inheemse planten: olijven en druifranken.
Landschap

 

Bij de bouw van gebouwen op de camping hebben we rekening gehouden met:

 • Het gebruik van bouwmaterialen uit de streek, zoals het steen gebruikt in de Gebouwen alsook in de terrassen, die de lichte helling van het terrein opvangen. Dit Werd al gedaan in de vroegere tijden, waarin het terrein van de camping werd gebruikt voor het verbouwen van wijn, graan en olijven.
 • Integratie van de gebouwen in het landschap, met afscheidingen van hout, muren van Steen, het gebruik van natuurlijke kleuren en de dekking met vegetatie.
Het sociaal gewetenl

 

Ook worden er formatie bijeenkomsten voor de werknemers van de camping georganiseerd over het kwaliteitssysteem, milieu, bedrijfsrisico’s en noodsituaties. Ook worden de werknemers aangemoedigd om aktief mee te denken over verbeteringen die de kwaliteit van de camping verbeteren

Op de camping wordt de week van het milieu gehouden, door zowel de werknemers als de gasten wordt hieraan deelgenomen. In de bar worden flessen van plastic en glas ingezameld, de schoonmaakdienst bewaart de papieren dozen, en in de Mini Club worden bezigheden georganiseerd waar deze materialen hergebruikt worden.

Top